0796658999

Cầu thang xương cá lên gác xép

Liên hệ

Khung xương chính của xương cá là 2 hộp sắt chữ nhật kích thước 40x80mm
          –  Thép bản dày 5mm cắt tam giác đỡ mặt bậc. 
          –  Hộp vuông 3cmx3cm làm khung hộp đỡ mặt bậc. 
          –   Mặt bậc gỗ lim nam phi hoặc gỗ tần bì. 
          –  Hộp 40x40làm chân trụ cầu thang 
          –  Sắt đặc D10 làm suốt
          –  Tay vịn gỗ D60. 

Đặt mua Cầu thang xương cá lên gác xép